Cơ quan Victims of Crime Commissioner  đang làm một khảo sát trực tuyến, hỏi thăm những người từng là nạn nhân của tội phạm về trải nghiệm của họ với:

  • dịch vụ hỗ trợ nạn nhân
  • cảnh sát
  • quy trình tòa án.

Tội phạm phải xảy ra ở Victoria, nhưng quý vị không cần phải đi báo cảnh sát hoặc sử dụng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.

Để làm khảo sát, quý vị phải từ 16 tuổi trở lên, và là:

  • nạn nhân của tội phạm
  • nhân chứng của một tội phạm làm quý vị bị thương
  • phụ huynh, người giám hộ, hoặc người chăm sóc của một đứa trẻ là nạn nhân
  • thành viên gia đình gần gũi với nạn nhân của tội phạm đã chết.

Về cuộc khảo sát

Khảo sát nay là ẩn danh và mất từ 20 đến 30 phút.

Xin đừng viết tên của quý vị hoặc của bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì có thể nhận diện được quý vị.

Những phản hồi của quý vị sẽ được lưu trữ rất bảo mật. Tìm hiểu làm thế nào

Dịch vụ Hỗ trợ

Nếu quý vị bị đau khổ hoặc buồn khi đang làm khảo sát, đây là danh sách các dịch vụ hỗ trợ có thể giúp đỡ quý vị.

Để bắt đầu

Quý vị đã đọc và hiểu mọi thứ và vẫn muốn làm khảo sát này phải không? Nếu có, thì hãy bấm vào đây (External link).

Để ngừng lại

Đơn giản thôi. Chỉ cần bấm vào góc phải-trên cùng của khảo sát.

Lo lắng rằng ai đó đang giám sát thiết bị của quý vị hay sao?

Tốt nhất là dùng một thiết bị khác không thể với kết nối cá nhân quý vị. Tìm hiểu thêm về an toàn kỹ thuật tại đây.