Commissionerیک نظرسنجی آنلاین سر دست گرفته است و از اشخاصی که قربانی جنایت شده اند راجع به تجربیات شان در موارد ذیل، سوالاتی پرسان می کند:

  • خدمات حمایت از قربانیان
  •  پولیس
  • روند محکمه.

این جنایت باید در ویکتوریا رخ داده باشد مگر شما ضرورتی برای مراجعه به پولیس و یا استفاده از خدمات حمایتی قربانیان ندارید.

شما برای انجام این نظرسنجی باید 16 سال یا بیشتر داشته باشید، و یا:

  • یک قربانی جنایت باشید
  • شاهد جنایتی باشید که به شما آسیب رسانده است
  • والد، سرپرست یا مواظبت کننده طفلی باشید که قربانی شده است
  • یکی از اعضای نزدیک خانواده قربانی جنایت فوت شده باشد.

 

راجع به نظرسنجی

این نظرسنجی محرمانه است و انجام آن 20 تا 30 دقیقه طول می کشد.

لطفاً نام خود یا شخص دیگری یا هر چیزی که منجر به شناسایی شما میشود، ننویسید.

جواب های شما به شکل بسیار ایمنی ذخیره می شود. بدانید چطور.

 

خدمات حمایتی

اگر در زمان انجام نظرسنجی پریشان یا ناراحت می شوید، در اینجا لِستی از خدمات حمایتی  وجود دارد که به شما کمک کرده میتواند.

 

برای شروع

آیا همه مطالب را خوانده و درک کرده اید و هنوز می خواهید این نظرسنجی را سر دست بگیرید؟ اگر بله، اینجا را کلیک کنید (External link).

برای توقف

راحت است. صرف روی گوشه سمت راست بالای نظرسنجی کلیک کنید.

برای اینکه کسی دستگاه شما را زیر نظر داشته باشد، تشویش دارید؟

بهتر آن است که از دستگاه دیگری استفاده کنید، دستگاهی که نمی تواند شخصاً به شما متصل شود. در اینجا راجع به ایمنی تکنولوجی، معلومات بیشتری کسب کنید.